Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

Privacy statement Karin-Care

Karin-Care verwerkt persoonsgegevens. Ik (Karin Nederlof) wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Karin-Care.

In dit privacy statement leg ik uit hoe ik omga met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geef ik voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan kun je daarover contact opnemen via info@karin-care.nl Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-55835684. Tot slot kun je het volgende postadres gebruiken:

Karin-Care
Karin Nederlof
Hooispaad 10
1511 JT Oostzaan

1. Wat bedoelt Karin-Care met het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Ik verwerk persoonsgegevens van mensen die:

 • mijn site bezoeken
 • zich inschrijven voor de nieuwsbrief
 • ik een nieuwsbrief stuur
 • contact met mij opnemen, bijvoorbeeld via e-mail
 • bij mij in behandeling zijn, c.q. gebruik maken van mijn diensten

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Karin-Care?

Karin-Care verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

 • gegevens over jouw bezoek op mijn website
 • gegevens zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres etc.
 • gegevens over lichamelijke- en/of geestelijke klachten
 • gegevens over het vervolg/vooruitgang/achteruitgang van je klacht(en)

3. Hoe komt Karin-Care aan jouw persoonsgegevens?

Ik ontvang jouw gegevens omdat je deze zelf aan mij geeft. Bijvoorbeeld bij de intake, of omdat je jouw emailadres achterlaat omdat jij je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief. Ook plaats ik met toestemming van jou sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kun je lezen in mijn cookiestatement.

Soorten gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Karin-Care
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen of andere relevante e-mails.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van mijn website. Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt. Om mijn online diensten te kunnen gebruiken. Voor het verbeteren van mijn website.
Gegevens die ik met andere partijen deel Gegevens waarvan jij mij hebt gevraagd die te delen met een andere partij. In overleg met jou, kan ik andere partijen (artsen, therapeuten etc.) inschakelen.

4. Wat zijn de doelen voor het verwerken van persoonsgegevens door Karin-Care?

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Om je goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkel en verbeter ik voortdurend. Dit doe ik voor mezelf en/of voor jou.

Bij het analyseren van je bezoek aan mijn website verwerk ik gegevens. Dit doe ik om mijn website te verbeteren.

Ik doe soms ook onderzoek om mijn producten en diensten te verbeteren. Zo kan ik je vragen wat je van mijn website vindt. Je hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

5. Hoe lang bewaart Karin-Care jouw persoonsgegevens?

Op grond van het AVG beleid ben ik verplicht de verzamelde gegevens over jou 20 jaar te bewaren. Wanneer je dit wilt kun je je eigen gegevens altijd inzien.

6. Wie heeft binnen Karin-Care toegang tot jouw gegevens?

Binnen Karin-Care heb alleen ik (Karin Nederlof) toegang tot jouw persoonsgegevens. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

7. Gebruikt Karin-Care persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Nee.

Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@Karin-Care.nl.

8. Neemt Karin-Care automatische besluiten over jou?

Automatische besluiten zijn beslissingen over jou die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Karin-Care mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Karin-Care geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Ga ik dit wel doen, dan word je hierover geïnformeerd.

8. Geeft Karin-Care jouw persoonsgegevens aan anderen door?

Nee.

9.Welke rechten heb je bij Karin-Care?

a. recht op informatie

Met dit privacy statement informeert Karin-Care je over wat ik doe met jouw gegevens. Soms geef ik meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om je naast het privacy statement te informeren, zal ik dat doen. Ik kan dat doen door middel van een email of op een andere door mij gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie

Via info@Karin-Care.nl kun je me vragen of- en welke gegevens ik van je verwerk. Is dat het geval, dan kan ik je inzage geven in de gegevens die ik van je heb verwerkt. Vind je dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je me via info@Karin-Care.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing

Je kunt me via info@Karin-Care.nl vragen om gegevens die ik van je heb vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens. Ook moet jouw belang gaan boven het belang van Karin-Care om de gegevens te verwerken.

d. recht op beperking

Je kunt me via info@Karin-Care.nl vragen de persoonsgegevens die ik van je verwerk te beperken. Dat betekent dat ik minder gegevens van je verwerk.

e. recht op data-portabiliteit

Je hebt het recht me via info@Karin-Care.nl te vragen om gegevens die je in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief  met mij of met jouw toestemming aan mij hebt verstrekt in een gestructureerde- en machine leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraag je om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerk ik je gegevens omdat ik daar een gerechtvaardigd belang bij heb? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Ik zal dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. Ik staak de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan mijn belang. Ik laat je gemotiveerd weten wat mijn beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt het recht mij via info@Karin-Care.nl te vragen jouw gegevens  niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen zit op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel mijn nieuwsbrieven wil ontvangen. Ik zal er dan voor zorgen dat je niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heb je één van de hiervoor beschreven verzoeken aan mij gedaan? Dan zal ik zo’n verzoek binnen één maand nadat ik dit verzoek heb ontvangen beantwoorden.

Ik kan je vragen je te identificeren als je bij mij een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en data-portabiliteit wil ik zeker weten dat ik jouw gegevens aan de juiste persoon verstrek. Ik vraag je dan bijvoorbeeld om je identiteit kenbaar te maken en door mij te laten controleren. Ook als ik twijfel of ik de gegevens veilig aan je kan versturen. Dan kan ik je vragen om naar mij te komen om je gegevens op te halen.

Het kan zijn dat ik niet aan jouw verzoek tegemoet kom. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat ik een belangenafweging heb gemaakt waarbij het belang van Karin-Care of anderen om de gegevens te  verwerken voorgaat. Dan laat ik je dat ook weten.

Pas ik je gegevens aan? Of wis ik je gegevens op jouw verzoek? Dan zal ik je dat laten weten.

10. Waar kunt je terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij Karin-Care?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door mij kunt je terecht bij:

 1. Karin-Care via info@Karin-Care.nl
 2. de functionaris voor de gegevensbescherming: Karin Nederlof

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin-Care dan  kun je terecht bij:

 1. Karin-Care via info@Karin-Care.nl
 2. de functionaris voor de gegevensbescherming: Karin Nederlof
 3. de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. De branchevereniging (GAT)

11. Kan Karin-Care dit info statement wijzigen?

Ja, mijn info statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan pas ik het info statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attendeer ik je daarop, of maak ik de  wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van mijn info statement kun je steeds terugvinden op www.Karin-Care.nl.

Laatst geüpdatet op: 21-08-2018

Algemene Voorwaarden

Versie 04-05-2024 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten geleverd door therapeut Karin Nederlof binnen de praktijk Karin-Care.

Algemeen

Door het aangaan van een behandeling of het kopen van producten geeft cliënt te kennen dat hij/zij akkoord gaat met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Kari-Care behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. En wanneer zij van dit recht gebruik maakt zal zij via haar website en in haar praktijk publiceren dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Bij de eerste afspraak ontvangt de cliënt een behandelovereenkomst. Bij ondertekening komen cliënt en therapeut overeen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Betaling

Prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van Karin-Care en zijn zichtbaar in de praktijkruimte.

Betaling van een behandeling vindt plaats na afloop van de behandeling, dit kan direct contant of zgn betaalverzoek (Tikkie) via WhatsApp. Bij het overmaken van een factuur via de bank dient dit binnen één week (7 dagen) te geschieden. Na afloop van elke behandeling ontvangt de cliënt een factuur die hij/zij zelf kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar.

Betaling van producten bij Karin-Care vindt direct contant plaats als u de producten in de praktijk ontvangt.

Karin-Care is vrijgesteld van BTW.

Afspraken die zonder overleg niet worden nagekomen, zullen volledig in rekening worden gebracht.

Annuleren of verzetten van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij annuleren binnen 24 uur voor de afgesproken tijd zal Karin-Care 100% van de kosten in rekening brengen.

Bij te laat verschijnen op de afspraak, zal dit van de behandeltijd afgaan.

Behandeling

De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. De cliënt wordt vooraf de eerste reflexzonebehandeling voorgelicht door de therapeut over de te verwachten effecten en reacties tijdens en na de behandeling.

De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het niet juist en/of niet volledig ter beschikking stellen van medische informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of andere behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.

Reflexzonetherapie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. De cliënt zorgt zelf dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke/chronische ziekten kunnen met behulp van reflexzonetherapie niet genezen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.

Reflexzonetherapie is mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject.

Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

Algemene contra-indicaties waarbij een behandeling niet door kan gaan zijn:

1. Ernstige voetschimmel

2. Ernstige ontstekingen aan de voet

3. Acuut letsel (scheurtjes en/of botbreuken in de voet/enkel)

4. Koorts

5. Trombose (zichtbaar)

Dossier

De therapeut houdt zich aan haar geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens zoals bepaald is in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.

Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandelingen verrichten. Voor behandeling van minderjarigen is een schriftelijke akkoord, middels ondertekende verklaring van (een van de) beide ouders/voogd nodig.

Beëindiging van de behandelingen kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het traject eenzijdig beëindigen. Ook de therapeut kan ten allen tijden de behandeling stopzetten of de cliënt doorverwijzen naar een arts of collega natuurgeneeskundig therapeut.

Vervangingsregeling

Tijdens ziekte of vakantie van de therapeut, kan in overleg met de cliënt, een vervangend behandelaar voorgedragen worden.

Klachtenprocedure en regelgeving

De therapeut doet haar uiterste best om cliënten met de grootst mogelijke integriteit therapeutisch te behandelen.

De therapeut is aangesloten bij beroepsvereniging CAT. De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de CAT. Deze reglementen zijn te vinden op de website van de CAT.

Als CAT geregistreerde therapeut is Karin-Care vanuit de wet WKKGZ verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris via GAT welke door het ministerie van VWS is erkend. Bovendien staat Karin-Care ingeschreven in het RBCZ register, waar het tuchtrecht georganiseerd is.

In geval van een klacht, kan de cliënt stappen ondernemen. Zie hiervoor het privacy beleid van Karin-Care op deze website.

Overig

De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

De cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut).

In de praktijkruimte geldt een rookverbod. Er wordt geen alcohol gedronken.

De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald.

Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.

De praktijk is op de 1e verdieping en er is geen (trap)lift aanwezig. Wanneer je slecht ter been bent, e/o geen trappen kunt lopen, kan ik ook bij jou thuis een behandeling geven.

Er is gratis parkeergelegenheid voor de deur. Helaas is er geen wachtruimte aanwezig, dus kom op de afgesproken tijd.

Karin-Care is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers  van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Geverifieerd door MonsterInsights