Privacybeleid

Privacy statement Karin-Care

Karin-Care verwerkt persoonsgegevens. Ik (Karin Nederlof) wil je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Karin-Care.

In dit privacy statement leg ik uit hoe ik omga met het verwerken van persoonsgegevens. Daarbij geef ik voorbeelden om deze uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. Heb je vragen over dit privacy statement? Dan kun je daarover contact opnemen via info@karin-care.nl Telefonisch ben ik bereikbaar op 06-55835684. Tot slot kun je het volgende postadres gebruiken:

Karin-Care
Karin Nederlof
Hooispaad 10
1511 JT Oostzaan

1. Wat bedoelt Karin-Care met het verwerken van persoonsgegevens?

Dit privacy statement gaat over het verwerken van persoonsgegevens. Wat betekenen deze woorden?

 • Persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en email adres. Gegevens van een rechtspersoon zijn geen persoonsgegevens. De gegevens van een contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.
 • Verwerken
  Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van gegevens.

Ik verwerk persoonsgegevens van mensen die:

 • mijn site bezoeken
 • zich inschrijven voor de nieuwsbrief
 • ik een nieuwsbrief stuur
 • contact met mij opnemen, bijvoorbeeld via e-mail
 • bij mij in behandeling zijn, c.q. gebruik maken van mijn diensten

2. Welke persoonsgegevens verwerkt Karin-Care?

Karin-Care verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens:

 • gegevens over jouw bezoek op mijn website
 • gegevens zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres etc.
 • gegevens over lichamelijke- en/of geestelijke klachten
 • gegevens over het vervolg/vooruitgang/achteruitgang van je klacht(en)

3. Hoe komt Karin-Care aan jouw persoonsgegevens?

Ik ontvang jouw gegevens omdat je deze zelf aan mij geeft. Bijvoorbeeld bij de intake, of omdat je jouw emailadres achterlaat omdat jij je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief. Ook plaats ik met toestemming van jou sommige cookies die persoonsgegevens verwerken. Welke dat zijn kun je lezen in mijn cookiestatement.

Soorten gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn? Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Karin-Care
Direct of indirect identificerende gegevens Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen of andere relevante e-mails.
Gegevens die iets zeggen over het gebruik van mijn website. Cookies, IP adres, gegevens over het apparaat waarmee je onze website gebruikt. Om mijn online diensten te kunnen gebruiken. Voor het verbeteren van mijn website.
Gegevens die ik met andere partijen deel Gegevens waarvan jij mij hebt gevraagd die te delen met een andere partij. In overleg met jou, kan ik andere partijen (artsen, therapeuten etc.) inschakelen.

4. Wat zijn de doelen voor het verwerken van persoonsgegevens door Karin-Care?

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten

Om je goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkel en verbeter ik voortdurend. Dit doe ik voor mezelf en/of voor jou.

Bij het analyseren van je bezoek aan mijn website verwerk ik gegevens. Dit doe ik om mijn website te verbeteren.

Ik doe soms ook onderzoek om mijn producten en diensten te verbeteren. Zo kan ik je vragen wat je van mijn website vindt. Je hoeft niet mee te werken aan zo’n onderzoek.

5. Hoe lang bewaart Karin-Care jouw persoonsgegevens?

Op grond van het AVG beleid ben ik verplicht de verzamelde gegevens over jou 20 jaar te bewaren. Wanneer je dit wilt kun je je eigen gegevens altijd inzien.

6. Wie heeft binnen Karin-Care toegang tot jouw gegevens?

Binnen Karin-Care heb alleen ik (Karin Nederlof) toegang tot jouw persoonsgegevens. Ik heb een geheimhoudingsplicht.

7. Gebruikt Karin-Care persoonsgegevens ook voor andere doelen?

Nee.

Je kunt jouw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar info@Karin-Care.nl.

8. Neemt Karin-Care automatische besluiten over jou?

Automatische besluiten zijn beslissingen over jou die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Karin-Care mag van de wet gebruik maken van geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering. Maar daar gelden wel bepaalde regels voor. Op dit moment maakt Karin-Care geen gebruik van volledig automatische besluitvorming. Ga ik dit wel doen, dan word je hierover geïnformeerd.

8. Geeft Karin-Care jouw persoonsgegevens aan anderen door?

Nee.

9.Welke rechten heb je bij Karin-Care?

a. recht op informatie

Met dit privacy statement informeert Karin-Care je over wat ik doe met jouw gegevens. Soms geef ik meer of andere informatie. Ook als er andere redenen zijn om je naast het privacy statement te informeren, zal ik dat doen. Ik kan dat doen door middel van een email of op een andere door mij gekozen wijze.

b. recht op inzage en rectificatie

Via info@Karin-Care.nl kun je me vragen of- en welke gegevens ik van je verwerk. Is dat het geval, dan kan ik je inzage geven in de gegevens die ik van je heb verwerkt. Vind je dat je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt? Dan kun je me via info@Karin-Care.nl vragen om de gegevens te wijzigen of aan te vullen (rectificatie).

c. recht op gegevenswissing

Je kunt me via info@Karin-Care.nl vragen om gegevens die ik van je heb vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je gegevens. Ook moet jouw belang gaan boven het belang van Karin-Care om de gegevens te verwerken.

d. recht op beperking

Je kunt me via info@Karin-Care.nl vragen de persoonsgegevens die ik van je verwerk te beperken. Dat betekent dat ik minder gegevens van je verwerk.

e. recht op data-portabiliteit

Je hebt het recht me via info@Karin-Care.nl te vragen om gegevens die je in het kader van contact, bezoek of de nieuwsbrief  met mij of met jouw toestemming aan mij hebt verstrekt in een gestructureerde- en machine leesbare vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraag je om gegevens rechtstreeks over te dragen naar een andere partij? Dan kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.

f. recht van bezwaar tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang

Verwerk ik je gegevens omdat ik daar een gerechtvaardigd belang bij heb? Dan kun je daar bezwaar tegen maken. Ik zal dan een nieuwe afweging maken om te bepalen of jouw gegevens daar inderdaad niet meer voor gebruikt mogen worden. Ik staak de verwerking als jouw belang zwaarder weegt dan mijn belang. Ik laat je gemotiveerd weten wat mijn beslissing is.

g. recht van bezwaar tegen direct marketing

Je hebt het recht mij via info@Karin-Care.nl te vragen jouw gegevens  niet langer te gebruiken voor direct marketing. Het kan zijn dat jouw bezwaar alleen zit op benadering via een specifiek kanaal. Bijvoorbeeld als je niet meer telefonisch benaderd wil worden, maar nog wel mijn nieuwsbrieven wil ontvangen. Ik zal er dan voor zorgen dat je niet langer wordt benaderd via dat betreffende kanaal.

Heb je één van de hiervoor beschreven verzoeken aan mij gedaan? Dan zal ik zo’n verzoek binnen één maand nadat ik dit verzoek heb ontvangen beantwoorden.

Ik kan je vragen je te identificeren als je bij mij een verzoek doet. Bijvoorbeeld bij een verzoek om inzage en data-portabiliteit wil ik zeker weten dat ik jouw gegevens aan de juiste persoon verstrek. Ik vraag je dan bijvoorbeeld om je identiteit kenbaar te maken en door mij te laten controleren. Ook als ik twijfel of ik de gegevens veilig aan je kan versturen. Dan kan ik je vragen om naar mij te komen om je gegevens op te halen.

Het kan zijn dat ik niet aan jouw verzoek tegemoet kom. Bijvoorbeeld omdat dan de rechten van anderen worden geschaad, of omdat dit niet mag van de wet of de politie, het openbaar ministerie of een andere overheidsinstantie. Of omdat ik een belangenafweging heb gemaakt waarbij het belang van Karin-Care of anderen om de gegevens te  verwerken voorgaat. Dan laat ik je dat ook weten.

Pas ik je gegevens aan? Of wis ik je gegevens op jouw verzoek? Dan zal ik je dat laten weten.

10. Waar kunt je terecht met een vraag of klacht of over persoonsgegevens bij Karin-Care?

Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens door mij kunt je terecht bij:

 1. Karin-Care via info@Karin-Care.nl
 2. de functionaris voor de gegevensbescherming: Karin Nederlof

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Karin-Care dan  kun je terecht bij:

 1. Karin-Care via info@Karin-Care.nl
 2. de functionaris voor de gegevensbescherming: Karin Nederlof
 3. de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. De branchevereniging (GAT)

11. Kan Karin-Care dit info statement wijzigen?

Ja, mijn info statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan pas ik het info statement daarop aan. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attendeer ik je daarop, of maak ik de  wijzigingen op een opvallende manier aan je kenbaar. De meest actuele versie van mijn info statement kun je steeds terugvinden op www.Karin-Care.nl.

Laatst geüpdatet op: 21-08-2018

Geverifieerd door MonsterInsights