CAT

Eisen van CAT

Screening door de Screening Commissie CAT -complementair
De screening commissie CAT -complementair screent alle onderdelen van het therapeutschap. Bij dit proces worden alle onderdelen van de therapeutische vorming en de praktijkvoering goed bekeken. Er is een visitatieplicht. Alle onderdelen van de therapeutschap en praktijkvoering moeten degelijk en van goede kwaliteit zijn..

De belangrijkste onderdelen van het CAT -competentieprofiel Level 5

Opleiding HBO

Om te voldoen aan het CAT -competentieprofiel level 5 moet er een complementaire (alternatieve) 3 tot 4 jarige HBO beroepsopleiding zijn gevolgd en afgerond van minimaal 120 ECTS . Een ECTS is een studiepunt en deze bestaat uit 28 echte studiebelastinguren. Voor CAT-level 5 geldt dat deze HBO opleiding erkend moet zijn door het CPION, SNRO of SKB (in bepaalde gevallen kan een KTNO erkende HBO opleiding ook toegang geven).

PLATO norm

Van elke CAT -level 5 therapeut wordt geëist dat zij een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis hebben gevolgd die voldoet aan de PLATO – eindtermen of vrijstelling heeft hiervoor. Om te voldoen aan het CAT- competentieprofiel level 5 moet de therapeut de PLATO kennis elk jaar up to date houden door deze bij te scholen.

Intervisie

Voor level 5 CAT -therapeuten is intervisie verplicht. Het is belangrijk contact te houden met collega’s en kennis up to date te houden door intervisie bijeenkomsten bij te wonen.

Wat zijn de basisregels?

  • Elke intervisie groep moet uit tenminste drie therapeuten bestaan
  • Deze therapeuten voeren een behandelvorm uit die hetzelfde of vergelijkbaar is met die van jou
  • Intervisie moet 6 uur per jaar plaatsvinden verspreid over een kalenderjaar
  • Tijdens een intervisie worden besproken cliënten geanonimiseerd behandeld
  • Een intervisie sessie duurt tenminste 2 uur
Bij- en nascholing

Om te voldoen aan het CAT -competentieprofiel level 5 moet je als therapeut zorgen dat je elk jaar je kennis up to date houdt. Alle bij- en nascholing die geaccrediteerd is door het CPION, SNRO of SKB (in bepaalde gevallen KTNO) voldoet aan de eisen van het CAT -competentieprofiel level 5 en is geldige bijscholing. Jaarlijks gaat dit om:

Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing, 6 uur bijscholing MBK/PsBK

Geverifieerd door MonsterInsights