Scoliose

De betekenis van Scoliose is ‘kromme rug’. Dat maakt in één keer duidelijk wat deze aandoening nu precies is. De wervelkolom is zijdelings gekromd en in veel gevallen ook om zijn as gedraaid. Scoliose komt vooral voor bij meisjes tussen de 10 en 18 jaar. Maar ook volwassenen kunnen deze aandoening krijgen. Dit wordt degeneratieve scoliose genoemd, omdat artrose aan de wervels en tussenwervelschijven een rol speelt bij de scheefgroei van de rug. Ook osteoporose kan leiden tot deze aandoening.

Wat is een Scoliose nu precies?

Als je aan de voorkant of achterkant naar de wervelkolom of ruggengraat kijkt, dan staat deze normaal gesproken in een rechte lijn. Bij een normale houding van de rug zijn er van opzij wel vier natuurlijke krommingen te zien. Het gaat om een bolling vanuit het bekken en de billen, een holling vanuit de lage rug, een bolling van de middenrug en een holling in de nek. Deze S-vormen zijn nodig om het lichaamsgewicht zo efficiënt mogelijk te verdelen en om het lichaam goed in balans te houden. Daardoor is er minimale spierkracht nodig om het evenwicht te bewaren. Bij een Scoliose is de wervelkolom echter ook zijdelings verkromd, waardoor er één of twee bochten ontstaan. Meestal draait de wervelkolom ook om haar as, zodat er een bochel ontstaat. Bij een C-vormige Scoliose groeit de wervelkolom maar één kant op. Een S-vormige Scoliose komt echter het vaakst voor. Er zijn dan twee zijdelingse verkrommingen aanwezig. Men spreekt van een Scoliose als de bocht 12 graden of meer bedraagt.

Hoe ontstaat een Scoliose?

Scoliose kan aangeboren zijn. De aandoening ontstaat dan door één of meerdere aangeboren wervelafwijkingen. Het kan om halve wervels gaan of wervels die aan één kant aan elkaar zijn vastgegroeid. In de meeste gevallen ontstaat een Scoliose echter tijdens de groei van baby naar volwassene. Bij meisjes is de kans op deze aandoening groter dan bij jongens. Het jaar voor de eerste menstruatie maken zij immers een flinke groeispurt door. Dit verhoogt het risico van scheefstand. Scoliose is vaak erfelijk. Dat betekent, dat deze aandoening is sommige families vaker voorkomt.

Degeneratieve scoliose bij volwassenen

Een Scoliose kan ook op latere leeftijd nog ontstaan. In veel gevallen speelt dan een verschil in beenlengte een rol. Het lichaam past de houding en bewegingen aan, wat kan resulteren in een zijdelingse stand van de wervelkolom. Daarnaast kan een Scoliose het gevolg zijn van het verouderingsproces. Door artrose aan de wervels en tussenwervelschijven – en soms ook onder invloed van osteoporose – kan een reeds aanwezige bocht in graden toenemen. Deze vorm van Scoliose ontwikkelt zich tussen het 40e en 50e levensjaar.

Klachten Scoliose

Eén van de bekendste klachten bij deze aandoening is pijn in de rug. Deze pijn is vooral aanwezig wanneer er voorover wordt gebogen. Bij een bocht ter hoogte van de borst kunnen er problemen ontstaan met de bloedsomloop en ademhalingsproblemen optreden, omdat er organen in de verdrukking komen. Als de kromming van de wervelkolom lager aanwezig is, kan er door druk tegen de maag maagzuur in de slokdarm terechtkomen. Andere klachten kunnen zijn: hoofdpijn, uitstralende pijn naar de benen, stijfheid en vermoeidheid door een verminderde longfunctie.

Diagnose Scoliose

De arts zal eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek verrichten. De wervelkolom zal daarbij van boven tot beneden grondig gecontroleerd worden. Er zal zorgvuldig worden gekeken of de schouders ten opzichte van elkaar scheef staan en of er zichtbare krommingen in de ruggengraat aanwezig zijn. Ook zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een bult. Op een röntgenfoto kunnen de zijdelingse wentelingen van de ruggengraat goed in beeld worden gebracht. Wanneer een Scoliose is vastgesteld, zal de arts uitzoeken of de aandoening een duidelijk aanwijsbare oorzaak heeft. Bijvoorbeeld een verschil in beenlengte. Dit is belangrijk voor de verder behandeling van een Scoliose.

Behandeling Scoliose

Hoe eerder een Scoliose wordt vastgesteld, hoe beter de behandeling kan zijn. Daarbij is het hoofddoel om de verdere zijdelingse verkromming van de wervelkolom te stoppen. Als deze verkromming niet meer dan 25 graden bedraagt, zal gekozen worden voor oefentherapie. Denk daarbij aan fysiotherapie, cesartherapie en mensendieck. Deze oefentherapeuten doen eigenlijk allemaal hetzelfde: de pijnklachten verminderen en de beweeglijkheid van de rug verbeteren. Ook kan de hulp van de chiropractor worden ingeroepen. Hij richt zich op stoornissen van het bewegingsapparaat.

Scheefstand van de wervelkolom door een beenlengte verschil, kan heel goed worden verholpen door Dorn therapie.

Brace bij Scoliose

Bij een kromming tussen de 25 en 45 graden komt de orthopeed in beeld. Deze kan een brace adviseren. De Scoliose zal hierdoor niet verdwijnen. Het proces van verkromming kan wel gestopt worden en de kromming kan eventueel wat verminderen. Het gaat hier om een kunststof korset dat op maat wordt gemaakt. De brace steunt op je bekken en oefent druk uit op de bochten. Zo wordt de kromming gecorrigeerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een brace bij snelgroeiende bochten de kans op een operatie met gemiddeld 50 procent verminderd.

Operatie Scoliose

Wanneer de kromming meer dan 45 graden bedraagt, verliest de brace haar corrigerende werking. Er kan dan gekozen worden voor een operatie. Bij kinderen gaat de arts hier eerder toe over dan bij volwassenen. De wervelkolom bij volwassenen is namelijk stijver en herstelt langzamer. Tijdens zo’n operatie zet de orthopedisch chirurg de rug vast met behulp van metalen staven. Daardoor wordt verdere kromgroei voorkomen.

Oefeningen scoliose

Oefening 1:

Ga op uw knieën zitten en zet uw handen op schouderbreedte op de grond. Strek uw benen naar achteren en verplaats uw tenen op heupbreedte. Span uw buik aan, zodat uw boven- en onderlichaam een rechte lijn vormen. Houd deze positie 10 tot 15 seconden vast. Doe deze oefening driemaal.

Oefening 2:

U ligt op uw rug met de benen op de grond gebogen. Kom voor voorzichtig omhoog. Eerst met de schouders en dan met de wervelkolom. Ga weer terug naar de beginpositie en herhaal deze oefening driemaal.

Oefening 3:

Ga op uw rug liggen en plaats uw voeten plat op de grond. Duw uw billen omhoog, totdat ze een rechte lijn vormen met uw bovenbenen en bovenlichaam. Houd deze positie 10 tot 15 seconden vast. Ga terug naar de beginpositie en doe deze oefening nog twee maal.

Bron: www.bewegenzonderpijn.com/scoliose

Geverifieerd door MonsterInsights