Het zit niet tussen je oren

Bij maag-darmklachten spelen emoties zoals verdriet, onrust of stress, vaak een grote rol.
Iets door je strot duwen, een knoop in je maag hebben en er buikpijn van krijgen. Iedereen kent deze uitdrukkingen en weet hoe spanning, verdriet en onrust een effect kunnen hebben op wat we voelen in onze buik.

Geen aanwijsbare oorzaak 

Bij ‘functionele darmaandoeningen’ is er een probleem met de functie of gevoeligheid van het spijsverteringsstelsel waarvoor geen aantoonbare oorzaak is bij de individuele patiënt. Het gaat dan bijvoorbeeld om een prikkelbare darm of functionele maagklachten. Bij dit soort aandoeningen kunnen artsen met radiologisch en endoscopisch onderzoek geen verklaring vinden voor de klachten. Het ontbreken van een aanwijsbare oorzaak, plaatst de arts en de patiënt in een lastige situatie.

Een arts is gericht op pathologie en aanwijsbare afwijkingen. Een overgevoeligheid, die erger wordt door emoties is minder grijpbaar. Artsen hebben liever een ontsteking of iets anders tastbaars. Daarom beginnen artsen vaak met het uitsluiten van diagnoses, tot ze concluderen: ik kan niets vinden, dús het zal wel een overgevoelige darm zijn.”

De meeste artsen vinden het moeilijk om de rol van emoties op het maag-darmsysteem uit te leggen. Ze hebben te weinig inzicht in de onderliggende biologische mechanismen die overgevoeligheid veroorzaken. Bovendien zijn die mechanismen niet meetbaar. Er bestaat geen diagnostische test waarmee je overgevoeligheid kunt meten. Het lijkt dus alsof de arts niets in handen heeft.

En dan de patiënt. Die vraagt zich af of de dokter misschien iets gemist heeft. Er wordt immers geen oorzaak gevonden. Misschien besluit hij een tweede, derde of vierde arts te consulteren, die ook niets kan vinden. Of hij denkt dat de arts zijn klachten bagatelliseert en is daar boos over, waardoor de klachten wellicht verergeren. Ook gebeurt het nogal eens dat de patiënt de uitleg van de arts vertaalt als “de klacht zit tussen uw oren” en daar boos over wordt.

Wetenschappelijke
basis

Dat emoties van invloed zijn op de gevoeligheid van het maag-darmsysteem, klinkt vaag maar dat is het niet. Er is een stevige wetenschappelijke basis. We weten uit studies dat hypnotherapie helpt bij kinderen met buikklachten, maagklachten en pijn achter het borstbeen. Hoe dat kan, weten we niet. Maar dat het werkt, staat vast. Er gebeurt dus iets in die therapie waardoor de darmen rustiger worden.

Cliënten worden bijna nooit boos als je vertelt dat buikpijn kan ontstaan doordat er een relatie is tussen emoties en de gevoeligheid van het maag-darmsysteem. Waarom worden ze niet boos? Omdat het betekent dat hun klachten reëel zijn. Dat het niet tussen de oren zit.

Bron: Arjan Bredenoord, hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten Amsterdam UMC

Voetreflextharapie kan helpen. https://karin-care.nl/contact/
Geverifieerd door MonsterInsights